WSHD cover

Opdracht:
Interne communicatie- campagne voor WSHD

Waterschap Hollandse Delta (WSHD) stond voor de uitdaging om de nieuwe omgevingswet en de effecten daarvan duidelijk te communiceren naar de medewerkers. Geen makkelijke klus! Daarom vroegen ze ons om hulp voor het opstellen en uitrollen van een interne communicatiecampagne.

Image
Image

Situatie

In januari 2022 treedt de nieuwe omgevingswet in werking. Deze wet verbindt en versimpelt alle 26 bestaande wetten die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. De wet is een enorm complex stuk en voor verschillende overheidsorganen betekent de wet dat er veel gaat veranderen in de dagelijkse manier van werken. Ook voor Waterschap Hollandse Delta.

 

De medewerkers moesten dus niet alleen kennisnemen van de nieuwe wet maar ook hun manier van werken erop aanpassen. 

Uitdaging

Om hun werk goed te blijven doen was een verandering in houding en gedrag noodzakelijk voor veel medewerkers. De medewerkers moesten hun checklists loslaten en meewerken met de casus van de burger. Daarnaast moesten ze actief de samenwerking opzoeken, in plaats van op hun eigen eilandjes te werken. Dat gold ook extern; ze moesten meer en beter met de burger en andere overheidsinstellingen samenwerken.

 

Veel medewerkers waren sceptisch tegenover de nieuwe wet. Dat kwam omdat de omgevingswet al jaren vooruit werd geschoven door de Tweede Kamer. Daarnaast hadden de medewerkers het gevoel dat het allemaal wel mee zou vallen. Daar bovenop was er door een hoge werkdruk weinig tijd en prioriteit om in een nieuwe manier van werken te investeren.

 

Hoe konden we er dus voor zorgen dat medewerkers hun houding en gedrag zouden veranderen en zichzelf klaar zouden stomen voor het intreden van de nieuwe wet?

Image
Image

Oplossing

Samen met de projectgroep maakten we een plan met een duidelijke doelstelling: In Q3 2021 weet 90% van de medewerkers wat er in de wet staat, wat de kenninstrumenten zijn en wat dit voor hen betekent. WSHD zette zelf een opleidings- en trainingsprogramma op en wij zouden ervoor zorgen dat de medewerkers gemotiveerd waren zichzelf aan te melden. Op eigen initiatief, zonder druk van bovenaf.

 

Voordat we een goed communicatieplan konden maken, moesten we de doelgroep goed begrijpen. Het ging immers om hun houding en gedrag. We hebben dan ook een uitgebreid doelgroep onderzoek opgezet. Door middel van workshops met experts, diepte interviews met de doelgroep zelf en een enquête hebben we persona’s gecreëerd. Deze persona’s representeerden de verschillende doelgroepen. We wisten via welke kanalen we ze het beste konden bereiken, aan welke informatie ze behoefte hadden en wat hen (de)motiveerde.

Daarna konden wij een communicatieplan opstellen om alle interne doelgroepen binnen WSHD te bereiken met de juiste boodschap. We zetten een mailcampagne op in een marketing automation tool waarbij we rekening hielden met de verschillende doelgroepen en de boodschappen die hen raken.

Ook zetten we een landingspagina op, zodat er centraal, overzichtelijk ingericht punt was voor alle informatie. Hiervoor ontwikkelden wij media zoals uitleg animaties en infographics.

 

Voor we met de uitrol konden beginnen deden we nog een 0-meting, om een benchmark vast te stellen. Zo wisten we aan het einde van de campagne wat het effect was op gebied van kennis, engagement en bereik.

 

Tot slot zorgden we ervoor dat alle analytics geïnstalleerd waren. Zo konden we de activiteit op de landings pagina, mails en de verschillende media meten en monitoren per doelgroep.

Image

Implementatie

In februari 2021 startte de interne communicatiecampagne en gedurende deze periode kwamen we wekelijks een halfuur samen met de WSHD-projectgroep. Funk-e was verantwoordelijk voor de uitrol op de landings pagina en via e-mail. In de update-calls hielden we WSHD op de hoogte van de voortgang en het succes. We signaleerden risico’s, maar ook kansen. En uiteraard brachten we suggesties ter tafel om deze risico’s te verkleinen of gebruik te maken van de kansen.

Resultaten

De interne communicatiecampagne voor WSHD was een groot succes. Zo heeft maar liefst 87.5% van de doelgroep de landings pagina bezocht bij de campagnelancering. Maar weten dat je doelgroep de website heeft bezocht is één ding. Daarom hebben we ook gemeten hoelang bezoekers op de pagina's bleven en of ze dus genoeg tijd hadden om iets te leren over de omgevingswet. Ook dit was met een gemiddelde van 4,5 minuut in de eerste week een groot succes, zeker als je je bedenkt dat de doelgroep een drukke agenda had. Ook van de e-mails konden we aantonen dat deze erin slaagden de doelgroep door te verwijzen naar de landings pagina; ze hadden een click-through-rate van 63%.

 

Maar de meest belangrijke meting voor ons waren de daadwerkelijke resultaten van de campagne: namen de werknemers de volgende stap en gaven ze zich op voor de omgevingswet trainingen en workshops? De resultaten spraken boekdelen: het kennisniveau van de doelgroep over de trainingen en workshops steeg 35% en de hoeveelheid inschrijvingen was 75%.

% click-through-rate van email campagne

% bezocht de Omgevingswet pagina een week na lancering

 

% schreef zich in voor de workshops en trainingen

 

Waarom een nieuwe digitale omgeving?

WSHD

Wat verandert er ten opzichte van oude digitale werkomgeving?

WSHD
WSHD products

Het team van deze case:

lianne
Lianne
Explainer
Danny
Danny
Lead Illustration
steven
Steven
Lead Animation
manon
Manon
Consultant
onno
Onno
Account Manager
Niels
Niels
Art Director

Meer laden

Onze opdrachtgevers

Niet alleen WSHD ging je voor...

l;kjjl;jk;lk;jl
l;kjjl;jk;lk;jl
l;kjjl;jk;lk;jl
l;kjjl;jk;lk;jl
l;kjjl;jk;lk;jl

Nieuwe wet- en regelgeving
intern communiceren?